اوقات شرعی
17°C آفتابی
 • چهارشنبه،28 شهریور 1397
 • ورود
 
     
   • قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
    قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
    با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.
    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

    شماره57620/11           1390/09/19   

    قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

     

     

     

     

     

     

    تعداد بازدید :597
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر: