اوقات شرعی
37°C 
 
     
   •    
    همایش تجلیل از کمیته های اجرایی انتخاب نمونه ها سال 1391
    از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۶لغایت ۱۳۹۱/۰۵/۰۶
    محل برگزاری :
    همایش کارشناس رابطین بازرسی سال 1391
    از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۵لغایت ۱۳۹۱/۰۵/۰۵
    محل برگزاری :
    همایش تجلیل از کارکنان نمونه سال 1391
    از تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۲لغایت ۱۳۹۱/۰۳/۱۲
    محل برگزاری :
    همایش کارشناس رابطین بازرسی سال 1390
    از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۲۴لغایت ۱۳۹۰/۰۵/۲۴
    محل برگزاری :
    همایش تجلیل از کمیته های اجرایی انتخاب نمونه ها سال 1390
    از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۰لغایت ۱۳۹۰/۱۰/۰۴
    محل برگزاری :
    همایش تجلیل از کارکنان نمونه سال 1390
    از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۰۴لغایت ۱۳۹۰/۰۵/۰۴
    محل برگزاری :