اوقات شرعی
-3°C 
 
     
   • بخشهای خبری


   • بازرس کل خراسان رضوی خواستار تشکیل کارگروه رسانه و پیشگیری از جرایم اداری شد.
    بازرس کل خراسان رضوی خواستار تشکیل کارگروه رسانه و پیشگیری از جرایم اداری شد.
    تاریخ انتشار  :  ۱۳۹۱/۰۵/۱۶