اوقات شرعی
7°C 
 • پنج شنبه،27 مهر 1396
 • ورود
 
     
   • مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات : ناصر ناصری جازار
    مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات : ناصر ناصری جازار
    ناصر ناصری
    مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
    کارشناسی ارشد - روانشناسی -
    تلفن تماس :32289911-32006205
    رایانامه :bazrasi@mashhad.ir
    شرح وظایف
    شرح وظایف :