اوقات شرعی
21°C آفتابی
 • شنبه،04 فروردین 1397
 • ورود
 
     
   • مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات : جواد تون تاب حقیقی
    مدیریت ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات : جواد تون تاب حقیقی
    جواد تون تاب حقیقی
    سرپرست ارزیابی عملکرد،بازرسی و پاسخگویی به شکایات
    کارشناسی - مهندسی عمران - مشهد
    تلفن تماس :32289911-31292205
    رایانامه :bazrasi@mashhad.ir
    شرح وظایف
    شرح وظایف :


    1. رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردم در حداقل زمان ممکن.

    2. ارزیابی منظم عملکرد واحدهای مختلف شهرداری و سازمان های وابسته در فواصل زمانی معین و ارائه گزارش به شهردار محترم.

    3. انجام بازرسی از عملکرد واحدهای مختلف شهرداری و سازمان های وابسته در فواصل زمانی معین و ارائه گزارش به شهردار محترم.

    4. پیشنهاد تقدیر و تشویق از کارکنان خدوم و پیگیری جهت برخورد قانونی با متخلفین احتمالی.

    5. برنامه ریزی و هماهنگی با کلیه حوزه ها به منظور ارتقاء و بهبود بیش از پیش سلامت اداری.

    6. برنامه ریزی و هماهنگی با کلیه حوزه ها به منظور پیشبرد اهداف پیاده سازی شهر هوشمند و کارآمد.